יושב ראש הועדה רמי מדהלה

 

רמי מדהלה

יו"ר ועד העובדים

 חבר ועד
חברת ועד
חבר ועד

 

חבר ועד

 

 

חבר ועד

 

חבר ועד
חבר ועד
חבר ועד
חברת ועד
חברת ועד
חבר ועד
חברת ועד

 

חברת ועד
חברת ועד